Privacy Policy

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld door ons dit te vertellen. Dit kan b.v. om gegevens die u invoert in een contactformulier te verhandelen.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep op de pagina). De verzameling van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Bovendien hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma’s van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar jou. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van u over

persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot voor de verantwoordelijke instantie

Noot voor de verantwoordelijke instantie

Het verantwoordelijke gegevensverwerkingsbedrijf op deze website is:

Vaceslav Kamenski

x3system.eu

Weheweg 19

31683 Obernkirchen

Duitsland

Telefoon: +49 (0) 57 24 / 90 53 49 5

E-Mail: info@x3system.eu

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft de betrokkene het recht zich te wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunnen worden gedownload via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht op gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als een websitebeheerder, een SSL of stuurt. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser en verandert van “http: //” in “https: //” en het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem voor meer informatie over persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op via het adres dat in de opdruk staat.

Tegenspraak met reclamemails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht met het doel ongewenste advertenties en informatiemateriaal te verzenden, wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

  1. Gegevensverzameling op onze website koekjes

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u alleen in individuele gevallen wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies, dat u cookies accepteert voor bepaalde gevallen of dat u in het algemeen de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser uitsluit en activeert. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te leveren (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server log files

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browser type en browserversie

gebruikt besturingssysteem

Verwijzende URL

Hostnaam van de toegangscomputer

Tijd van het serververzoek

IP-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens tot uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

Contact

Als u ons via het contact formulier vraagt ​​uw informatie uit het aanvraagformulier met inbegrip van u aangeven waar de contactgegevens worden opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en in het geval van follow-up vragen met ons. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, eerste lid, lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die tot de intrekking zijn uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De gegevens die u in de contactpersoon in te voeren zal bij ons blijven totdat u ons vraagt ​​om te verwijderen, uw toestemming in te trekken om de opslag of het doel voor dataopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld na voltooiing van het verwerken van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen – met name retentieperioden – blijven onaangetast.

  1. Analysehulpmiddelen en advertenties Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de web analytics dienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat wordt verstrekt door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 

Oppositie tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: schakel Google Analytics uit.

 

Meer informatie over het gebruik van de gebruiker gegevens naar Google Analytics, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

orderverwerking

We zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het verwerken van ordergegevens en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

 

Demografische functies in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Dientengevolge kunnen rapporten worden geproduceerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerd adverteren van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of over het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de sectie ‘Oppositie met gegevensverzameling’.

 

Remarketing van Google Analytics

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics-remarketing met de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en DoubleClick. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

 

Met deze functie kunt u de advertentiegroepen die zijn gemaakt met Google Analytics-remarketing koppelen aan de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier, rente-gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die zijn afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een terminal apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) aan u aangepast kan worden weergegeven (bijvoorbeeld, tablet of PC) op een andere terminal apparaten.

 

Zodra u toestemming heeft gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account voor dit doel. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u inlogt met uw Google-account.

 

Om deze functie in Google Analytics te ondersteunen google geverifieerde id’s van gebruikers die tijdelijk worden geassocieerd met onze Google Analytics-gegevens om de doelgroepen voor cross-apparaat display advertising en website te definiëren.

 

U kunt zich permanent afmelden voor remarketing / targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

 

De samenvatting van de vastgelegde gegevens in uw Google-account is uitsluitend op basis van uw toestemming die u kunt geven of in te trekken om Google (art. 6 lid. 1 item a DSGVO). Bij het inzamelen van de gegevens die niet zijn samengevoegd tot uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u een Google-account of tegen de fusie zijn) is gebaseerd op het verzamelen van gegevens art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

 

Raadpleeg voor meer informatie en het privacybeleid het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’).

 

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we het zogenaamde bijhouden van conversies. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, is er een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s op deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina.

 

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u ervoor kiezen dit niet langer te doen door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

 

De opslag van “conversiecookies” is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

 

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.com/policies/privacy/

 

U kunt uw browser zodanig instellen dat u alleen in individuele gevallen wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies, dat u cookies accepteert voor bepaalde gevallen of dat u in het algemeen de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser uitsluit en activeert. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

 

 

  1. Plug-ins en tools YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

 

Als je een van onze YouTube plug-in ingeschakelde sites bezoekt, word je verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

 

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

 

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

 

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over het omgaan met gebruikersinformatie.

 

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

 

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

 

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

 

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Google Maps

Deze site gebruikt de cartografische service Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

 

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website vermelden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

 

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/